Thermobatterie SU-C

Latent Isı Depolama sistemi- Thermobaterie SU-C – fazlalık olan ısı enerjisini uzun vadede, yinelenebilir ve kayıpsız şekilde depolayabilmektedir. Bu durum haznenin içinde yer alan dönüştürülebilir termodinamik faz değişimi ile sağlanmaktadır. Thermobaterie’ de bu içerik sodyum asetattır. Depolanmış ısı enerjisinin 2/3’ ü Latent olarak saklanıyor ve ihtiyaca yönelik istenilen zamanda kullanılabiliniyor. Geri kalan ısı enerjisi ise hissedilebilir enerji olarak kullanıma hazır halde beklemektedir.

Thermobaterie SU-C (süper cooling) sistemi hâlihazırda daha proje aşamasındadır ve değişik kullanım alanlarındaki çalışma düzenini ve PMC sistemimizin verimliliğini test etmekteyiz. Projelerde toplanan bilgiler düzenli olarak Ar-Ge departmanımızla paylaşılacak ve geliştirmeler yapılacaktır. Bu dönemin olumlu bir şekilde tamamladıktan sonra ise Pazar satışımız duyurulacaktır.

Proje Tanımı
Modüler kurulmuş Latent ısı depolama sistemi

*Thermobatterie tekil modüllerden, yani silindirlerden oluşmaktadır. Bu modüller aynı zamanda hücre biçiminde à 4 silindir şeklinde bağlantı parçaları ile birbirine bağlanmaktadır. Her hücrede aynı zamanda bir termik vana ile birbirine bağlanmaktadır. Hücre sayısı Thermobaterie adetine göre değişmektedir.

Çalışma Prensibi
Birçok tekil depolama birimi (silindir) faz değişim etkisini kullanarak uzun vadeli ve (belli şartlarda) kayıpsız ısı enerjisi depolamada kullanılmaktadır.
Depolama Birimi
Sodyum asetat - trihidrat
Isı getirisi / Depolama (artan enerji kullanımında)
85 °C’ de yaklaşık 3 h
Depolama Kapasitesi (Hücre)
Yaklaşık 50 kWh (hassas + latent)
“Hassas” Depolama Kapasitesi
Kısa vade (kazanılan ısının 1/3)
“Latent” Depolama Kapasitesi
Uzun vadede kayıpsız (kazanılan ısının yaklaşık 2/3)
Tetikleme/Kristalleşme sonrası ısı değeri
Yaklaşık 56 °C
Tetikleme
Elektromanyetik
Ölçüler (Hücre)
0,80 m x 0,80 m x 1,95 m
Ağırlık (Hücre)
580 kg
Tek Silindir Ölçüleri
(yalıtım olmadan)
Çap 0,30 m; Yükseklik 1,50 m
Tek Silindir Ağırlığı
(yalıtım olmadan)
Yaklaşık 145 kg (yüklenmiş vaziyette)
1.Aşama
Kristal faz halindeki sodyum eritilir. Bunun için gerekli sıcaklık 3 saat süreyle yaklaşık 85 °C
2.Aşama
Soğuma esnasında açığa çıkan ısı enerjisi hemen kullanılabilir. Bu enerjinin uzun vadeli depolaması mümkün değildir. Kısa vadeli depolama izolasyon malzemesi tarafından sağlanır.
3.Aşama
Depolama birimi bu noktada eriyik faz haline ulaşır. Bu şu anlama geliyor, soğuma evresinde (ortam sıcaklığından bağımsız) tetiklemeye kadar maddenin fiziksel durumunda bir değişiklik olmaz, “kristalleşme” gibi, madde sıvı halde kalır.
4.Aşama
Bu soğuk eriyik faz halinde latent olarak depolanan ısı enerjisi (elde edilen toplam ısının 2/3’ si) uzun vadede ve kayıpsız saklanabilir.
5.Aşama
İhtiyaç halinde, sıvı olan sodyum kristalleştirilerek, ısı enerjisi açığa çıkarılır. Bu tetikleme mekanizması ile yapılır. Böylelikle ortaya çıkan ısı enerjisi (yaklaşık 56 °C) ısıtma döngüsünde kullanılabilir.


Solar termik ( düz kollektör, tüp kollektör, parabolik ayna)

Isıtma kazanı (termik atık ısı, elektrik enerjisi)

Rüzgâr türbinleri (Fazlalık enerji miktarı)

Fotovoltaik (Fazlalık enerji miktarı)

Endüstriyel atık ısısı